همانطور که این نام نشان می‌دهد، یک LXP کنترل و اختیارات بیشتری را به دانش آموز می دهد و بر یادگیری اجتماعی و مشارکتی تاکید می‌کند. در مقایسه با LMS، یک LXP تاکید کمتری بر روی آموزش رسمی داشته و تمرکز بیشتری بر روی تجربه کلی یادگیری دارد.

LXP ها به طور معمول، بیشتر بر یادگیری اجتماعی، غیر رسمی و مشارکتی تمرکز می‌کند. این می‌تواند شامل اجازه دادن به دانش آموزان برای ایجاد محتوای خاص خود باشد (شخصی سازی محتوا) که قابلیت اشتراک گذاری بر روی پلتفرم را دارا می باشد.

در مقابل LMS، یک LXP عبارتی بسیار جدید است. برآورد ها نشان می دهد که این ایده از سال2018 به وجود آمده است. با این وجود LXP ها به سرعت محبوبیت خود را در بین کاربران پیدا کرده اند. طبق اظهارات سایت Instancy، تخمین زده می‌شود که صنعت LXP تا سال ۲۰۲2 به میزان ۲5۰ میلیون دلار در سال افزایش یابد.

صنعت آموزش توضیح می‌دهد که یک LXP، قابلیت ها متنوعی را در یک پرتال واحد با هم ادغام کرده و روش ها مختلفی  مانند “مسیر یادگیری شخصی” و “یادگیری اجتماعی “را برای درگیر کردن دانش آموزان فراهم می کند.

در انتها وب سایت Unboxed Training & Technology  اضافه می کند که یک LXP پلتفرمی است که در آن اطلاعات بر اساس تجربیات شخصی سازی شده دانش آموزان تجمیع و بهینه سازی می شوند.

به عبارت ساده تر، در LXP ها همه چیز در مورد یادگیرنده (دانش آموز) است. تجربیات دانش آموز در اولویت و مرکز کار، همراه با تاکیدی بسیار بالاتر بر یادگیری شخصی، تعامل و یادگیری مشارکتی برای افزایش تجربه یادگیری قرار داده می شود.

شایان ذکر است که از آنجایی که LXP یک واژه بسیار جدیدتر است، هنوز به خوبی LMS تعریف و عمومی نشده است. به این ترتیب تعریف دقیق یک LXP بسیار جامع تر بوده و بنابراین می‌تواند به معنی چیزهای متفاوت در سازمان‌های مختلف باشد.(انطباق پذیری و تنوع).

تفاوت بین LXP وLMS

یکی از تفاوت‌های کلیدی بین LMSو LXP  آموزش به روش های Push & Pull است. سیستم های LMS عمدتا متکی بر یادگیری به روش Push هستند، که در آن محتوای آموزش به طور مستقیم به یاد گیرنده (دانش آموز) منتقل می شود و یا به عبارت دیگر به آن ها Push  (تحمیل) می‌شود. در مقابل، یک LXP بر روی یادگیری به روش Pull تمرکز می‌کند، که در آن دانشجویان به Pull می‌شوند و ترغیب می‌شوند که از طریق محتوای منسجم و شخصی  سازی شده درگیر آموزش شوند.

بسیاری از فرهنگ‌های یادگیری و آموزشِ قوی از هر دو روش Push & Pull استفاده می کنند تا کارهای مختلفی را انجام داده و بتوانند از ویژگی های متفاوت آن ها در کنار هم مورد استفاده قرار گیرند.

وب سایت Filtered Learning  یک قیاس عالی برای بیان این تفاوت ارائه می‌دهد و می‌گوید که یک LMS سیستمی است که در آن مدیران (Admins) می‌توانند محتوای آموزشی بسیار ساختار یافته  را به دانش آموزان محول (assign) و  آن پیگیری  (track) کنند. اما بالعکس، LXP یک پلتفرم  با تمرکز بر مصرف کنندگان است که در آن کاربر دانش خود را از محتوای متنوع شخصی سازی شده انتخاب می‌کند. اگر LMS را به سینما رفتن تشبیه کنیم، LXP مشابه استفاده کاربر از YouTube است (انتخاب آزادانه محتوی).

ما در این پژوهش به تشریح آن پرداخته ایم و توضیح می‌دهیم که در حالی که سیستم مدیریت یادگیری (LMS) ابزاری مفید برای اهداف انطباقی و صدور گواهی‌نامه است، LXPs آموزان را تشویق می‌کند تا با آموزش درگیر شوند. LMSها عمدتا توسط مدیران سیستم (Admins) هدایت‌ می شوند، و LXP ها توسط استفاده کنندگان به کار گرفته می شوند. به این معنا که دانش آموزان انتخاب می‌کنند که می‌خواهند از چه نوع محتوایی استفاده کنند.

در نهایت هر دوی این مدل‌ها ارزش خود را دارند، در حالی که آموزش تجربی  که همراه با درگیر شدن موثر کاربر با مخاطب توسط LXP ارائه می شود دارای چشم اندازی جذاب و گیراست. و مواردی مثل آموزش های پایه ای و دیگر یادگیری های رسمی هیچ وقت به این زودی از بین نمی‌روند و این به این معناست که LMS هنوز در بسیاری از زمینه ها ضروری و مورد نیاز است.

علاوه بر این، ساختار های LMS و LXP نباید به طور متقابل و انحصاری مورد  استفاده قرار گیرند. در این مورد، گزینه های تحقیقاتی، اهداف سازمانی و نیاز های آموزشی شما مشخص می کند که کدامیک از این ساختار ها برای تیم تحقیق و توسعه (L&D) و مجموعه شما مناسب تر است. و یا حتی ترکیبی از هر دوی آن ها می تواند گزینه مناسبی برای شما باشد.

آینده ساختار های LMS و LXP چگونه خواهد بود؟

در نهایت نگاه به آینده ی هر یک از این ساختار ها ارزشمند است. در حالی که دنیای تحقیق و توسعه (L&D) در حال حاضر بر روی LMS متمرکز شده است، فن‌آوری‌های یادگیری به سرعت در حال تکامل برای مقابله با این نوع از طبقه بندی ها آسان و ابتدایی هستند.

قبلا اشاره شد که LXP یک واژه مبهم است که می تواند معانی مختلفی را به سازمان‌های مختلف بدهد. محصول Microsoft Viva بهترین مصداق برای نمایش این روند رو به رشد است، که تعریف اینکه  یک LXP چیست را گسترده تر کرده، همچنین بیان می کند که تکنولوژی های آموزشی چگونه می توانند باشند.

در هسته Viva learning که یکی از 4 ماژول موجود در Microsoft Viva هست، یک LXP ساده قابل مشاهده هست. اگرچه ممکن است این واژه بیشتر آینده LXP را به عنوان یک LXP سبُک بسط  و گسترش دهد  که به طور کامل در سیستم‌هایی که مردم روزانه از آن استفاده می‌کنند قرار خواهد گرفت. (از جمله محصول Microsoft Team).

با این حال این روند خیلی آسان نخواهد بود. محصوصل Viva Learning می تواند  در کنار یک   LMSو یا بدون آن کار کند، به مجموعه ای از محتوا مثل Go1 متصل شود (Content Library)، به مجموعه ای از  فراهم کنندگان محتوای فردی/ شخصی مثل Skillsoft متصل شود و یا به محتوای طراحی شده شما وصل شود. ین یک پیشرفت جالب در صنعت تحقیق و توسعه (L&D) است  که در حال تغییر نحوه تفکر ما نسبت مفاهیم و تعاریف LMS وLXP می باشد.

همانطور که Josh Bersin در آخرین مقاله اش اشاره می کند، “شما ممکن است بدانید که بازار LXP در حال آتش‌سوزی است …اپلیکیشن Microsoft Viva Learning  تنها یک LXP تغییر شکل یافته نیست، بلکه اجازه می‌دهد شرکت‌ها همه ویدیوهای داخلی خود، پادکست ها و دیگر محتوای توسعه‌یافته خود را به اشتراک بگذارند.”

این موضوع نشان می دهد که چه طور Microsoft Viva Learning مرزهای بین یک LMS و LXP را محو می کند، آن ها بیان می کنند که Viva Learning شامل قابلیت های LXP می شود (تجمیع، گزینش محتوا، توصیه و جستجو) همراه با قابلیت های محدود LMS (مدیرانی که آموزش به خصوصی را به گروه یا افراد خاصی تخصیص می دهند)، همه این ها در Microsoft Teams در نظر گرفته شده است.

به بیان دیگر Microsoft Viva، به طور خاص در طبقه بندی های از پیش تعریف شده ای همچون LMS یا LXP قرار نمی گیرد.

در حالی که این موضوع پلتفرم ها LMS و LXP را به تنهایی غیر مرتبط با موضوع آموزش نمی کند و آن ها را به عنوان یک روند موجود و ویژه که مرز های تفکر ما در مورد طبقه بندی یادگیری دیجیتال را تغییر می دهد در نظر گرفته می شوند.